Minna Ruusuvuori

Minna Ruusuvuori toimii Solteq Digitalin markkinoinnista ja myynnistä vastavana johtajana. Nykyisessä roolissaan hän pääsee näkemään teknologian vaikutuksen eri toimialoihin osana kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen kehittymistä kuin digitaalisuuden tuoman kulttuurinmuutoksenkn kautta. Minnalla on kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus vaativista myynnin ja markkinoinnin tehtävistä muun muassa teleoperaattori Elisan, sekä ICT -palveluyhtiöiden Attido ja Solteq, palveluksessa.

”Koko työurani ajan asiakas on ollut toimintani ytimessä – sydämeni sykkii asiakaskeskeisyydelle ja asiakkaan menestyksen rakentamiselle. Olen käytännössä aina toiminut asiakasrajapinnassa ja päässyt näkemään asiakaskokemuksen tarjoamat liiketoiminnalliset mahdollisuudet. Olen kuitenkin nähnyt myös huonojen kokemusten aiheuttamat hukatut mahdollisuudet, kun lupaukset, odotukset ja todellisuus eivät kohtaa.

”Yritysten välisen liiketoiminnan asiakaskokemuksesta kiinnostuin suuremmassa mittakaavassa 2015. Halusin toden teolla ymmärtää, mistä asiakaskokemus asiakkaiden näkökulmasta B2B -busineksessa muodostuu, mitkä ovat hyvä kokemuksen merkityksellisimmät elementit. Halusin lisäksi tutkia, millainen merkitys tunteilla on kokemuksen muodostumisessa ja miten ne vaikuttavat kokemusperäiseen päätöksentekoomme.”

Minna toteutti osana Jyväskylän yliopiston EMBA opintojaan  tutkimuksen suomalaisten TOP500 -yritysten parissa asiakaskokemuksen anatomiasta yritysten välisessä liiketoiminnassa. (Mistä on hyvät B2B -asiakaskokemukset tehty? – Asiakaskokemuksen anatomia yritysten välisessä liiketoiminnassa. Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu, Avance -johtamiskoulutus, 2017.)

”Asiakaskokemuksen kehittäminen yritysten välisessä liiketoiminnassa on tulevaisuutta ajatellen keskiössä, ehdoton kilpailuetutekijä. Erottautuminen muiden tekijöiden kautta on vaikeaa, sillä palveluja ja tuotteita on helppo kopioida ja hinnalla voi kilpailla vain tiettyyn pisteeseen saakka. Asiakaskokemuksen merkitys tulee korostumaan, se on uniikki ja vaikeasti kopioitava, ja mikä parasta, sillä on tutkitusti suora korrelaatio kannattavuuteen ja liiketoiminnan kasvuun.”

”Todellinen intohimoni on hyvän asiakaskokemuksen syvimmän olemuksen ymmärtäminen ja edelleen kehittäminen B2B-liiketoiminnassa. Hienoa, että voin olla kirjankin kautta vaikuttamassa yritysten asiakaskokemusmatkan sujuvuuteen.”

Minna tuo kirjaan näkemystä hyvän B2B kokemuksen tutkituista ydinelementeistä ja menestystekijöistä yhteistyön elinkaaren eri vaiheissa. Lisäksi hän tarkastelee teknologian vaikutusta asiakaskokemukseen sekä organisaation ja prosessien merkitystä käytännössä. Minnan tavoitteena on tuoda näkökulmia ja konkreettisia esimerkkejä asiakkaiden odotuksista tulkaten niitä osaksi yritysten arjen toimintaa, mitä ne käytännössä tarkoittavat ja miten konkretisoituvat strategiasta aina yksilötason toiminnaksi saakka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s