Liisa Holma

Liisa Holma toimii liikkeenjohdon konsulttina ja tuo työssään ihmisymmärryksen sekä kokeilut osaksi yritysten strategista päätöksentekoa.

Aiemmin Liisa muun muassa on vastannut Experience Design & Innovation -tarjoamasta ja sitä kehittävästä tiimistä Marketing Clinicillä, toiminut Tieto Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaavana johtajana sekä Tieto Product Development Services-yksikön strategiajohtajana. 

“Ihmiset ova liiketoiminnan alihyödynnetty mahdollisuus! Ihmisten päätöksentekoon ja toimintaan vaikuttavat tunteet, kognitiiviset vinoumat, ja muut inhimilliset piirteet. Kun yrityksissä huomioidaan kaikki sidosryhmät asiakkaista työntekijöihin, ja sijoittajiin ihmisinä, voidaan ihan uudella tavalla nostaa työntekijöiden motivaatiota ja lisätä työssä viihtymistä, tai tuottaa palveluita ja tuotteita jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin aiempaa paremmin. Inhimillisen tekijän huomioimatta jättäminen on riski liiketoiminnalle, koska silloin kunkin sidosryhmän reaktio, mukaantulo ja toiminta jäävät täysin sattumanvaraiseksi.”

“Olen sydämeltäni liiketoiminnan kehittäjä ja haluan auttaa yrityksiä menestymään. On oikeastaan todella yllättävää miten vähän olemme kiinnittäneet huomiota asiakkaisiin ja heidän odotuksiin ja kokemuksiin yritysten liikevaihtoa miettiessämme. Yritys miettii useimmiten liikevaihdon myytyjen tuotteiden ja palveluiden kautta, kun todellisuudessa koko yrityksen liikevaihto syntyy asiakkaista. Asiakkaan kokemus on kaiken yrityksen taustalla tekemän työn lopputulema.”

Kirjatiimiin Liisa tuo näkemyksen ihmislähtöisestä ajattelusta strategian kehittämisessä ja johtamisessa, sekä design-metodeista etenkin innovaatioiden ja strategian kehittämisen tapana. Liisan vahvuus on erilaisten näkökulmien ja osaamisten siltaaminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi – kirjassa tämä näkyy asiakkaan kokemukseen vaikuttavien tekijöiden monipuolisina tarkastelutapoina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s